Naturguiding: Kompetanse og profesjonell utvikling

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Naturguiding: Kompetanse og profesjonell utvikling

Formål

Undersøkelsen er gjennomført som et feltarbeid blant turister og guider på Svalbard. Under feltarbeidet har forskeren deltatt på guidete turer og observert samhandlingen mellom guider og turister. I etterkant av turene har både guider og turister blitt intervjuet om sine tanker og erfaringer fra turene.   

Tema for avhandlingen er den kunnskap naturguider anvender i utforming og gjennomføring av guidete turer på Svalbard. Særlig fokus rettes mot den kunnskap naturguider har om relasjonelle aspekter ved den guidete turen, om det sosiale forholdet mellom guider og turister og den betydning denne har for utforming av turene og turistenes læring og opplevelse.

Prosjektbeskrivelse

Målet med prosjektet er å få fram vitenskapelig kunnskap om den praktiske kunnskapen som naturguider anvender i deres daglige arbeid med å lage guidete turer med turister.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage