Arbeidsøkonomi i svømmeopplæring av barn

Kjendlie, Per-Ludvik
stipendiat

Gundersen, Jim-Stray
veileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

The Swimming Child: Working Economy

Prosjektbeskrivelse

Per-Ludvik Kjendlie forsvarte sin avhandling: ”The Swimming Child: Working Economy” for graden Doctor Scientarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idrettslige og biologiske fag 24. juni 2004.
 
Per-Ludvik Kjendlie er født 9. juni 1971 og oppvokst i Larvik.
 
Per-Ludvik Kjendlie har grunnfag og mellomfag i idrett fra Norges idrettshøgskole og fullførte hovedfag samme sted i 1996. Han har også semesterenheter i filosofiske og naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han lang erfaring som trener på klubb og landslagsplan.
 
Per-Ludvik Kjendlie startet arbeidet med doktorgradsprosjektet ved Norges idrettshøgskole i mai 2000.
 
Hensikten med prosjektet var å undersøke forskjellene i arbeidsøkonomi hos barn og voksne svømmere, og de mulige årsakene til disse forskjellene. Før prosjektet startet fantes det ingen vitenskapelige arbeider på arbeidsøkonomi for svømmende barn. Flere subsidiære undersøkelser ble også gjennomført bl.a. for å kaste lys over sammenhenger mellom kroppsstørrelse og svømmeteknikk, flyteegenskaper, prestasjon og vannmotstand.
 
Arbeidet tar utgangspunkt i fysiologiske, biomekaniske og antropometriske forklaringsmodeller og målemetoder. Gutter (12 år) og voksne menn (21) er inkludert i undersøkelsene.
Hovedresultatene konkluderer med at dersom kroppsstørrelsen tas i betraktning har ikke barn forskjellig arbeidsøkonomi ved crawlsvømming enn voksne. Sammenlignet med basalmetabolismen vil barn relativt sett, bruke mindre energi på en svømmetreningssøkt enn voksne. Det ble videre funnet at i svømming er det naturlig å skalere energiforbruk til kroppsstørrelse ved å bruke kroppshøyde.
Faktorer som forklarer variasjonen i svømmeøkonomi hos barn og voksne omfatter bl.a. kroppslengde, kroppsmasse, vannmotstand, dreiemoment ved passiv flyting, motstandseffektivitet og netto oppdrift. Når det gjelder svømmeøkonomi skalert for kroppsstørrelse vil motsatte effekter av barn bedre flyteegenskaper og voksnes mer effektive svømmeteknikk forklare lik energiforbruk for de to aldersgrupper.