Betydningen av skjelettmuskulær oksidativ kapasitet

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

The significance of the skeletal muscular oxidative capacity during whole body exercise

Formål

Hva som begrenser det maksimale oksygenopptaket har og har hatt stor oppmerksomhet blant forskere. De fleste er enige i hjertets betydning for oksygenopptaket og at oksygenleveransen til arbeidende muskulatur er en viktig begrensende faktor. Men det er større uenighet om muskulaturens innvirkning i denne prosessen.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage