The Goodness of fit in Norwegian Youth Sport

-

Formell tittel

Moderne ungdom på fritiden / Youth of today in school and leisure

Formål

Målsettingen med prosjektet er å analysere det offentlige tilbudet om bevegelsesaktiviteter som er rettet mot ungdom - og de unges reaksjon på dette.
Prosjektet skal
• analysere tilbudets ”goodness of fit” (Lerner 1982; Säfvenbom, 2000) i forhold til ulike behov, interesser og verdier som er representert i ungdomssegmentet.
• dokumentere tilbudets inkluderende eller ekskluderende effekt og diskutere konsekvensene av det
• dokumentere om tilbudet på denne måten bidrar til å jevne ut, eller forsterke sosiale ulikheter i helse.

Prosjektbeskrivelse

Spørreskjemadata samlet inn fra et landsrepresentativt utvalg av 2200 ungdommer i Norge mellom 13 og 19 år