Teknikk-analyse og utvikling blant unge langrennsløpere

Langrenn er en idrett hvor både teknikk og fysiologiske variabler er viktig for god prestasjon. De siste tiårene er det gjort mye forskning på teknikk og prestasjon i langrenn, men denne forskningen er hovedsakelig gjort på eldre utøvere og det finnes adskillelig mindre forskning på yngre utøvere i langrenn. Forskningen som er gjort på eldre utøvere kan ikke nødvendigvis direkte overføres til yngre utøvere, og det trengs derfor forskning som ser på teknikk og prestasjon til yngre utøvere.

-

Formell tittel

Teknikk-analyse og utvikling blant unge langrennsløpere

Formål

Prosjektet er todelt. Den første delen skal undersøke forskjellen i teknikk og hva som kjennetegner god teknikk mellom yngre utøvere sammenlignet med junior- og seniorutøvere. I del to ønsker vi å se på hvordan yngre utøvere lærer teknikk best mulig. Vi vil derfor se på forskjellige metoder som involverer observasjon av seg selv på video, samarbeid med en partner og bli instruert av en trener.

Prosjektbeskrivelse

Utøverne skal gå på rulleski padling på en stor tredemølle. Der måles oksygenopptak, laktatmålinger og filming med avansert 3D kamerasystem. Dette gjøre både på submaksimale og maksimale belastninger. Den yngste gruppen gjør dette pre og post etter en treningsintervensjon på 5 uker.

Resultat

Prosjektet er i startfasen