Historier om å være kroppsøvingslærer

Tid:

Sted:

Formell tittel

Tales of Norwegian Physical Education Teachers: A Life History Analysis

Prosjektbeskrivelse

Fiona J. Dowling forsvarte 15. mai, 1998 sin avhandling "Tales of Norwegian Physical Education Teachers: A Life History Analysis" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Fiona J. Dowling er født 17.05.1962 i Bishops Stortford i England. Da hun kom til Norge våren 1989 hadde hun fullført sin Master of Philosophy Degree ved University of Loughborough. Samme sted hadde hun også arbeidet på et større prosjekt The health and Physical Education National Curriculum Project. Forut for prosjektarbeidet hadde hun avlagt Bachelor of Science Degree (Combined Honours i PE, Sports Science and Social Sciences) samt Postgraduate Certificate in Education og arbeidet som kroppsøvingslærer et år. Næss siste engasjement i Storbritannia hadde hun for the Nottingham Health Authority der hun koordinerte et program som skulle fremme helsen blant fysisk inaktive. I Norge jobbet Næss som kroppsøvingslærer et par år i den videregående skole før hun ble tildelt dr.scient stipendium ved Norges idrettshøgskole.
 
Dowlings avhandling er et forsøk på å presentere de subjektive, komplekse og ofte tvetydige verdener som norske kroppsøvingslærere befinner seg i. Ved å anvende den kvalitative livshistorie metoden har hun klart å vinne innsikt i den svært personlige prosessen det er å undervise. Ved å dybdeintervjue noen utvalgte kroppsøvingslærere gjentatte ganger kan hun presentere en analyse av hva det betyr å satse på en karriere innenfor yrket som kroppsøvingslærer. Avhandlingen gir et viktig bidrag til de to aktuelle problemområdene innenfor kvalitativ forskning: Spørsmålet om validitet og dilemmaet ved presentasjonen av data.
 
Komité:
Professor Kari Fasting, Norges idrettshøgskole
Professor John Evans, Loughborough University, England
Professor John K. Smith, University of Nothern Iowa, USA