Talentutvikling i norsk kvinnehåndball

Formålet er å undersøke hvordan talentutvikling organiseres og koordineres i norsk håndball. Og hvordan unge norske håndballspillere utvikler seg mot å bli toppspillere i komplekse talentutviklingssystemer.

-

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Talentutvikling i norsk kvinnehåndball

Formål

Det overordnede målet for studien var å undersøke hvordan organisasjonskonteksten i norsk håndball former og påvirker erfaringene og utviklingen til spillere med erfaring fra aldersbestemt landslagsaktivitet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet ble gjennomført som en casestudie i den hensikt å beskrive og undersøke individuelle utviklingsforløp i norsk håndball, og besto av fire relaterte empiriske studier.

Resultat

Funnene fra studien som helhet viser at god spillerutvikling ikke er avhengig av det individuelle bidraget fra hver hovedaktør (f.eks. klubb, skole eller forbund), men av hvor godt de ulike aktørene komplementerer hverandre. Denne organiseringen muliggjør mange veier til senior elitenivå. Samtidig øker koordineringskostnadene og utøvere erfarer ofte spillerutviklingsmodellen som for omfattende og slitsom. Talentfulle håndballspillere er ekstra utsatt for karrieretruende skader, og når dette ikke i hensyn tas i tilstrekkelig grad så kan utfallet av overgangen fra junior til senior elitenivå bli meget tilfeldig.

Talent development as an ecology of games: a case study of Norwegian handball

Orchestrating talent development: youth players’ developmental experiences in Scandinavian team sports

The diversity of developmental paths among youth athletes: A 3-year longitudinal study of Norwegian handball players