Talent Identification and Development in Swimming

Prosjektet skal utforske ulike faktorer for talent identifisering og utvikling i svømming

Formål

Prosjektet skal se på ulike faktorer i talentutvikling og talentidentifisering i svømming. Det skal se på både fysiske og psykologiske faktorer i et longitudinelt perspektiv. I tillegg til retrospektivt fra elite utøvere.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet gjennomføres i tre deler. Et online spørreskjema om micro- og macro-struktur av elite svømmeres trening. Et longitudinelt studie med unge svømmere som testes årlig i både fysiske og psykologiske faktorer. og et prosjekt med intervjuer med trenere og svømmere om hvilke faktorer som vektlegges i talentidentifiseringsprosessen og identifisere kulturelle forskjeller mellom slike prosesser i Norge og Frankrike.