Sunn kroppsopplevelse 2

Et høyt antall gutter og jenter misfornøyde med egen kropp og blir klassifisert med forstyrret spiseatferd. Forstyrret spiseatferd er assosiert med redusert mental og fysisk helse og kan føre til helseskadelig atferd som bruk av ekstreme vektreduksjonsmetoder, overdreven trening og bruk av kosttilskudd og medikamenter for å øke muskelmasse og redusere fettmasse. Det er mangel på kunnskap når det kommer til forebygging av forstyrret spiseatferd blant norsk ungdom. Det er derfor behov for utvikling av helsefremmende og forebyggende programmer.

-

Formell tittel

Sunn kroppsopplevelse II: et intervensjonsprosjekt

Formål

Hensikten med denne studien er å undersøke om et universelt, skolebasert og
helsefremmende intervensjonsprogram kan forebygge utvikling av forstyrret
spiseatferd og selvrapporterte spiseforstyrrelser blant gutter og jenter i 2. klasse ved videregående skole.

Prosjektbeskrivelse

Videregående skoler i Oslo og Akershus ble forespurt om deltagelse i prosjektet og
deltagende skoler ble randomisert til intervensjons- eller kontrollskole.
Intervensjonsskolene mottar interaktive workshops som tar opp temaene
kroppsbilde, selvfølelse, sosiale medier, fysisk aktivitet og kosthold, og
helseinformasjon. Temaene presenteres gjennom diskusjon, individuelle oppgaver,
gruppeoppgaver samt enkle hjemmeoppgaver. Fagpersoner innen fysisk aktivitet og
helse samt ernæring gjennomfører workshopene.

Prosjektdeltakere/
samarbeidspartnere (veileder, biveileder, samarbeidspartnere):

Professor Jorunn Sundgot-Borgen, Ph.d., Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (hovedveileder, NIH)

Professor Jan H. Rosenvinge, Ph.d., Institutt for psykologi, Norges Arktiske Universitet (UiT)

Professor Oddgeir Friborg, Ph.d., Institutt for psykologi, Norges Arktiske Universitet (UiT)

Professor Denise Wilfley, Ph.d., Department of Psychology, WUSM St. Louis, USA.

Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Ph.d., Institutt for idretts- og friluftsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (USN)

Førsteamanuensis Elin Kolle, Ph.d., Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH)

Førsteamanuensis Gunn Pettersen, Ph.d., Institutt for helse- og omsorgsfag, Norges Arktiske Universitet (UiT)

Førsteamanuensis Monica Klungland Torstveit, Ph.d., Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder (bi-veileder, UiA)

Christine Sundgot-Borgen, Msc. Ph.d. kandidat, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH)

Førstelektor Runi Børresen, Ms, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (USN)

FINANSIERING

Prosjektet er fullfinansiert av ExtraStiftelsen, helse og rehabilitering, via Norske Kvinners Sanitetsforening.