Sunn kroppsopplevelse 1

For mange ungdom opplever kroppsmisnøye, et fenomen assosiert med destruktiv helseatferd og redusert mental og fysisk helse. Det ser ut til å være en positiv sammenheng mellom positivt kroppsbilde, helsefremmende atferd og mental og fysisk helse. Vi vet for lite om hvordan vi kan styrke kroppsbilde til ungdom, og det er behov for å utvikle helsefremmende programmer som har til hensikt å styrke forhold til egen kropp.

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Sunn kroppsopplevelse 1: et intervensjonsprosjekt

Formål

Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig, gjennom et skolebasert helsefremmende intervensjonsprogram, å fremme positivt kroppsbilde og helserelatert
livskvalitet hos gutter og jenter i 2.klasse ved videregående skoler.

Prosjektbeskrivelse

Videregående skoler i Oslo og Akershus ble forespurt om deltagelse i prosjektet og deltagende skoler ble randomisert til intervensjons- eller kontrollskole. Intervensjonsskolene mottar interaktive workshops som tar opp temaene kroppsbilde, selvfølelse, sosiale medier, fysisk aktivitet og kosthold, og helseinformasjon. Temaene presenteres gjennom diskusjon, individuelle oppgaver,
gruppeoppgaver samt enkle hjemmeoppgaver. Fagpersoner innen fysisk aktivitet og helse samt ernæring gjennomfører workshopene.

 

Prosjektdeltakere/samarbeidspartnere

  • Professor Jorunn Sundgot-Borgen, Ph.d., Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH)
  • Professor Jan H. Rosenvinge, Ph.d., Institutt for psykologi, Norges Arktiske Universitet (UiT)
  • Professor Oddgeir Friborg, Ph.d., Institutt for psykologi, Norges Arktiske Universitet (biveileder, UiT)
  • Professor Denise Wilfley, Ph.d., Department of Psychology, WUSM St. Louis, USA.
  • Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda, Ph.d., Institutt for idretts- og friluftsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (hovedveileder, USN)
  • Førsteamanuensis Elin Kolle, Ph.d., Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (bi-veileder, NIH)
  • Førsteamanuensis Gunn Pettersen, Ph.d., Institutt for helse- og omsorgsfag, Norges Arktiske Universitet (UiT)
  • Førsteamanuensis Monica Klungland Torstveit, Ph.d., Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder (UiA)
  • Kethe Engen, Msc. Ph.d. kandidat, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole (NIH)
  • Førstelektor Runi Børresen, Ms, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge (USN)
FINANSIERING
Norske Kvinners Sanitetsforening finansierer lønnsmidler til Ph.d. kandidaten.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage