Styrketrening og urin inkontinens hos kvinner

Urin inkontinens er et svært utbredt problem blant kvinner. Om fysisk aktivitet og trening er positivt eller negativt for tilstanden er omdiskutert.

-

Formell tittel

Trening og inkontinens hos overvektige, inaktive kvinner

Formål

Dette er en randomisert kontrollert studie for å undersøke om oppstart og gjennomføring av 3 ulike styrketreningsregimer gir økt prevalens og insidens av urininkontinens hos kvinner sammenlignet med en kontroll gruppe.

Prosjektbeskrivelse

Datainnsamling om urinlekkasje er gjennomført i en tidligere publisert RCT (Rustaden et al 2017)

Resultat

40 av 128 kvinner (30.1%) rapporterte urinlekkasje (International Consensus on Incontinence  Questionnaire  Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI-SF)) ved oppstart av trening. Det var ingen forskjell i prevalens eller insidens av urinlekkasje etter 12 uker med ulike styrketreningsprogrammer sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke trente. Artikkel er "in manuscript"