Styrketrening og insulinsensitivitet

-

Formell tittel

Styrketrening og insulinsensitivitet

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av styrketrening på insulinsensitiviteten. Vi ønsker å sammenligne effekten av styrketrening med tung belastning (85-90 % av 1 RM) og styrketrening med lett belastning (50 % av 1 RM) på insulin sensitiviteten. Styrketreningen på 50 % 1RM skal gjennomføres så arbeidet på økten blir dobbelt så stort som på økten med tung trening. Vi ønsker videre å undersøke hvordan de to treningsformer påvirker sekresjonen av myokiner de to første timer etter treningene.

Prosjektbeskrivelse

Forsøkspersonene gjennomfører to styrketrenings økter med en ukes mellomrom og insulinsensitiviteten måles med en oral glukose belastning (OGTT) hvor forsøkspersonen inntar 75 g glukose og blodglukose og insulin måles de etterfølgende 2 timer. Forsøkspersonene gjennomfører også en OGTT etter en hviledag. Det tas videre blodprøver de første to timer etter styrketreningene og neste morgen for å analysere konsentrasjonen av insulin og myokiner i blodet.