Styrketrening og sykkelprestasjon

Tid:

Sted: Aud. A

Formell tittel

Effects of concurrent strength and endurance training on cycling performance and on factors affecting performance in cyclists

Formål

Formålet med prosjektet var å studere effektene av å gjennomføre både styrke- og utholdenhetstrening sammenlignet med kun utholdenhetstrening på sykkelprestasjon og parametre relatert til sykkelprestasjon hos godt trente syklister. Prosjektet ble finansiert av Høgskolen i Lillehammer.
 
Doktoravhandlingen presenterer resultater fra en intervensjonsstudie som totalt varte i 25 uker og inkluderte 32 forsøkspersoner. Noen av dataene er hentet fra forberedelsesperioden til syklistene (desember-mars), mens andre data er hentet fra de 13 første ukene i konkurransesesongen.

Prosjektbeskrivelse

Blir man en bedre syklist av å kun trene tradisjonelle utholdenhetsøkter på sykkel? Denne doktogradsstudien ved NIH har testet hvorvidt sykkelprestasjonene til en gruppe godt trente syklister bedres ved å kombinere sykling og styrketrening.
 
Styrketrening i tillegg til vanlig utholdenhetstrening hos godt trente syklister førte til økning i muskelstyrke og muskeltverrsnitt. Dette førte igjen til større fremgang i sykkelprestasjon. Også i tester som er relevante for sykkelprestasjon presterte syklistene bedre enn gruppa som kun gjennomførte vanlig sykkeltrening uten styrketrening.
 
- Styrketrening i tillegg til den tradisjonelle sykkeltreningen fører til bedre sykkelprestasjon, sannsynligvis gjennom bedret arbeidsøkonomi, sier Bent Rønnestad .
 
Den tunge styrketreningen som syklistene i intervensjonsgruppa gjennomførte i forberedelsesperioden ble gjennomført to ganger i uka og bestod av 4 øvelser på beina med 3 serier med en motstand tilsvarende 4-10 maksimale repetisjoner. Under konkurranseperioden ble antall styrkeøkter i uken redusert til én. - I tilegg til syklistene, har vi inkludert en gruppe mosjonister som gjennomførte samme styrketrening som syklistene i intervensjonsgruppen i forberedelsesperioden, forklarer Bent Rønnestad.

Syklistene i intervensjonsgruppa og kontrollgruppa hadde tilsvarende mengde utholdenhetstrening og fordeling av trening i ulike intensitetssoner.

Resultat

Økt beinstyrke
12 ukers styrketrening i tillegg til vanlig utholdenhetstrening hos godt trente syklister førte til økning i muskelstyrke og muskeltverrsnitt. 
- Intervensjonsgruppa  fikk økt styrke i beina og gjennomsnittlig wattproduksjon under en 5 minutters spurt til utmattelse etter 185 minutter med submaksimal sykling, forteller Rønnestad. - Det ble også observert større reduksjoner i subjektiv følelse av tretthet, oksygenforbruk, puls og laktat under den submaksimale syklingen hos syklistene som gjennomførte styrketrening sammenlignet med kontrollsyklistene.
 
Større lårmuskler uten reduksjon av oksygenopptak
- Det å legge styrketrening til relativt mye utholdenhetstrening ser ikke ut til å ha noen negativ effekt på uviklingen av det maskimale oksygenopptaket eller melkesyreterskelen - heller tvert imot, sier Bent Rønnestad.
 
Intervensjonsgruppa fikk økt muskeltverrsnitt i lårmusklene uten å hindre utviklingen av VO2maks. Styrketreningen førte også til forbedringer i maksimal wattproduksjon ved både en standardisert trappetest og ved en 30 sekunders spurt.
 
Syklistene som gjennomførte styrketrening forbedret også wattproduksjonen ved en laktatkonsentrasjon på 2 mmol∙l-1 og prestasjonen på en 40 minutters sykkeltest til utmattelse, mens den eneste forbedringen for syklistene som bare gjennomførte utholdenhetstrening var økt VO2maks og en tendens til forbedret prestasjon under 40 minutters sykkeltest til utmattelse.
 
Redusert tråkkfrekvens blant mosjonistene
- Vi så ingen endring i selvvalgt tråkkfrekvens under submaksimal sykling hos de godt trente syklistene, mens redusert tråkkfrekvens ble observert allerede etter 4 uker styrketrening hos mosjonistene, konstaterer Rønnestad.  Denne reduksjonen i tråkkfrekvens var assosiert med reduksjon i fysiologisk respons (VO2, HF, RPE og [la-]).
 
Bedre prestasjoner gjennom konkurransesesongen
Reduksjon av styrketreningsvolumet, til én styrkeøkt i uken, gjennom de første 13 ukene av konkurranseperioden førte til:
  • Vedlikehold av økningen i muskeltverrsnitt og beinstyrke som ble oppnådd under den 12 uker lange forberedelsesperioden.
  • Større forbedringer i sykkelprestasjon og parametre relevante for sykkelprestasjon av både kort og lang varighet enn kontrollgruppen som bare gjennomførte utholdenhetstrening. 

    
Utviklingen av VO2maks ble heller ikke negativt påvirket av styrketreningen i konkurranseperioden.

 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage