Utvikling av en periodiseringsmodell for reduksjon av skader og sykdom i fotball.

Fotballspillere i junioralder trener mye! I tillegg til å trene med sitt eget lag, deltar de ofte på mange andre arenaer. Tidligere studier har vist at dårlig styring av treningsbelastning gir økt risiko for sykdom og skade. Vi ønsker derfor å lage et verktøy trenere kan bruke for å optimalisere treningsbelastningen for hver enkelt spiller.

-

Formell tittel

Styring av treningsbelastning for reduksjon av skader og sykdom i fotball.

Formål

Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle en metode som tillater trenere å planlegge og gjennomføre trening uten å øke treningsbelastningen for brått.

Prosjektbeskrivelse

Doktorgradsprosjektet vil bestå av to delprosjekter.

Prosjekt I: Prospektiv kohorte for å undersøke prevalens av skader og sykdom, og hvilken eventuell sammenheng det finnes til endring i treningsbelastning.

Prosjekt II: Kluster-randomisert kontrollert Intervensjonsstudie der halvparten vi gjennomføre en intervensjon i treningsplanlegging basert på funnene på prosjekt I.