Studentidrett i India

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Student sport in India: A comparative study of sport organization at the University level and sport involvement among students in two states in the Union of India

Prosjektbeskrivelse

Shamshad Ali Bhatti forsvarte 18. mars, 1998 sin avhandling "Student sport in India: A comparative study of sport organization at the University level and sport involvement among students in two states in the Union of India" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idettshøgskole.
 
Shamshad Ali Bhatti er født i delstaten Punjab i India. Han har sin akademiske utdanning fra India og Norge og ble utdannet som idrettskandidat fra Norges idrettshøgskole i 1987. Han har høy universitetsutdanning i idrett og i andre fag blant annet engelsk litteratur, pedagogikk, sosiologi, pedagogisk psykologi fra India. I Norge tok han hovedfag i idrett med særlig vekt på sosiologi. Tittelen på hovedoppgaven var:Sport involment A socialization Process: A study of sport involment among Norwegian youngsters in relation to age, sex, same-sex parents, peers, socio-economic background, academic interests and consumption of sport.
 
Den foreliggende avhandlingen har tittelen Student sport in India: A comparative study of sport organization at the University level and sport involvement among students in two states in the Union of India et pioneer arbeid på området. Avhandlingen fokuserer på hvilke idrettsaktiviteter som er inkludert i universitetenes idrettsprogrammer, hvor og hvordan disse programmene blir organisert. Hvilke idrettsressurser er disponible ved de forskjellige universiteter. Hvor og hvordan blir studenter (både kvinner og menn) involvert i idrett. I hvor stor grad er miljø (hjem, skole, idrettsklubber, religiøse steder) og individuelle/sosiale faktorer (kjønn, alder, kaste, religion, familie, økonomi og bostedsmiljø) relevant i utviklingen av idrettsroller. Prosjektrapporten viser komparative perspektiver på situasjonen i de forskjellige universiteter rundt i de to nordlige delstatene Uttar Pradesh og Punjab i India.
 
Komité:
Professor Göran Patriksson, University of Göteborg and the Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo
Professor P. Chelladurai, Ohio State University, USA
Professor Gertrude Pfister, Freie Univerität, Berlin