Stallkulturen på internett

Susanna Hedenborg
prosjektleder

Radmann, Aage
prosjektmedarbeider

-

Formell tittel

Stable cultures in cyberspace

Formål

I prosjektet "Stable Cultures in Cyberspace", undersøker vi sosiale medievaner for ridesportinteresserte. Hva som er riktig og galt om hvordan hester skal ha det og hva ryttere skal gjøre, diskuteres gjennom møter, støtte og blogging på sosiale medier. For å utvikle et trygt miljø for mennesker og hester i ridesport, må vi forstå hvordan folk bruker sosiale medier til å få mer kunnskap om hester og ridning.

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet søker vi å finne ny kunnskap ved bruk av en spørreundersøkelse (over 1500 svar), fokusgrupper i ulike aldersgrupper (12 grupper av mennesker / land), og ved å følge de såkalte påvirkere (3 per land) i hestesporten i Norge og Sverige.

Tentative resultater peker på at bruken og tiltroen til sosiale medier er forskjellig for ulike aldergrupper og at ridesportorganisasjoner i Norge og Sverige må utvikle sin bruk av sosiale medier, for å kunne nå ut til sine medlemmer. Videre er det klart at brukere av sosiale medier blir møtt med sterke kommersielle markedsføringsstrategier som påvirker brukernes oppfatning om hva som er rett og galt når de gjelder riding og synet på hvordan hester skal ha det.

Prosjektet ledes av Susanna Hedenborg og er et samarbeid mellom froskerene: Aage Radmann, Lovisa Broms, Line Synnøve Larsen. Prosjektet er utviklet i samarbeid med ridesportorganisasjonene i Norge og Sverige.

Les mer om prosjektet Stable Cultures in Cyberspace i idrottsforum.org

Følg Stable Cultures in Cyberspace på facebook.