Idrettsforeldre

Lemyre, Pierre-Nicolas
prosjektleder

Knight, Camilla - Swansea University, UK, m. fl
prosjektmedarbeider

-

Formell tittel

Sport Parent EU – idrettsforeldre – europeisk samarbeid

Formål

Det overordnede målet med prosjektet var å identifisere viktige problemstillinger i forbindelse med at foreldre involverer seg i barnas idrettsdeltagelse, og hva slags fysisk og psykisk betydning dette har for utøveren.

Prosjektbeskrivelse

Sport Parent EU har vært et europeisk samarbeidsprosjekt mellom akademiske miljøer (Swansea University, FOBU ved NIH, Cardiff Metropolitan University, Loughborough University, Windesheim University of Applied Sciences, University of Southern Denmark, Vrije Universiteit Brussel) og idrettsorganisasjoner (UK Coaching, Sport Wales, International Centre Ethics in Sport og Sport Northern Ireland) som jobber med å utvikle barne- og ungdomsidrett. Prosjektet har vært støttet med Erasmus+ midler og ledet av Dr. Camilla Knight fra Swansea University.

Gjennom prosjektet har vi dokumentert forskning og informasjon som kan hjelpe foreldre til å involvere seg i barnas idrettsdeltagelse på en god måte.

Resultat

Gjennom utvikling av en webside, www.sportparent.eu har prosjektet bidratt med formidling og tilgjengeliggjøring av denne kunnskapen for foreldre, trenere, klubber og særforbund.

Prosjektet har produsert undervisningsmateriell som kan brukes i høgre utdanning og på kurs i regi av idrettsforbund. Websiden som har blitt opprettet gjør kunnskapen fra prosjektet tilgjengelig og blir oppdatert kontinuerlig. Det ble holdt en dagskonferanse og et kveldsseminar på Norges idrettshøgskole 23. mai 2018 hvor resultatene av prosjektet samt web portalen ble presentert. Over 180 personer deltok på seminarene som var streamet live på internett.