Sport Parent EU – idrettsforeldre europeisk samarbeid

Formell tittel

Sport Parent EU – idrettsforeldre – europeisk samarbeid

Prosjektbeskrivelse

Sport Parent EU er et europeisk samarbeidsprosjekt mellom akademiske miljøer og idrettsorganisasjoner som jobber med barne- og ungdomsidrett. Prosjektet er støttet med Erasmus+ midler. Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere viktige problemstillinger i forbindelse med at foreldre involverer seg i barnas idrettsutøvelse, og hva slags fysisk og psykisk betydning dette har for utøveren. Gjennom prosjektet vil vi dokumentere forskning og informasjon som kan hjelpe foreldre til å involvere seg i barnas idrettsdeltagelse på en god måte. Prosjektet vil bidra med formidling og tilgjengeliggjøring av denne kunnskapen for foreldre, trenere, klubber og særforbund. Som en del av prosjektet vil vi også produsere undervisningsmateriell. 

Resultat

Det vil bli opprettet en webside der man gjør kunnskapen fra prosjektet tilgjengelig. Det vil bli holdt et dagsseminar på Norges idrettshøgskole i mai/juni. 2018. Her vil forskere legge frem resultatene.