Sport og integrasjon - opplevelsen til unge muslimske kvinner

Tid:

Sted:

Formell tittel

Sport and Integration - the experience of young Muslim women

Prosjektbeskrivelse

Målet med doktorgradsprosjektet har vært å undersøke idrettens betydning som arena for integrasjon av unge muslimske kvinner. Studien anvender et perspektiv som fokuserer på ungdommens egen opplevelse av integrasjon. 
 
Den er basert på livshistorie-intervju av 21 muslimske jenter i alderen 16 til 25 år hvor alle har innvandrerbakgrunn og er bosatt i Oslo-området.
 
Avhandlingen består av fire artikler hvor den første er en oversikt over internasjonal forskning på minoritetskvinners idrettsdeltakelse.
 
Den andre artikkelen omhandler hvordan forholdet til fysisk aktivitet og idrett henger sammen med de unge kvinnenes identitet.
 
Artikkel nummer tre diskuterer hvorvidt de unge kvinnene bygger nye sosiale nettverk gjennom idretten, mens den fjerde fokuserer på hvordan ulike idrettsgrupper kan være med på å gi unge muslimske kvinner en opplevelse av tilhørighet.
 
Studien konkluderer med at deltakelse i idrett kan skape nye vennskap og med det bidra til sosiale prosesser som knytter individet til samfunnet. Det er likevel viktig å poengtere at idretten også kan bidra til følelser av marginalisering og sosial eksklusjon.
 
Studien indikerer at en opplevelse av integrasjon oppstår gjennom sosiale nettverk i idretten og gjennom deltakelse i ulike idrettsgrupper. Noen idrettsgrupper (lagidretter) gir utøverne en følelse av tilhørighet gjennom den sosiale støtten utøverne opplever fra lagvenninner.
 
Andre idrettsmiljø fungerer som en kilde til tilhørighet på grunn av den identitetsbekreftelse og ”image” som deltagelse i idretten gir utøveren.
 
Videre viser det seg at en utøvers sosiale nettverk og følelse av tilhørighet til idrettsgrupper, har påvirkning på utøverens verdier og identitet.
 
Unge muslimske kvinner som deltar i idrett utfordrer verdier og normer i innvandrermiljøet.
 
Den organiserte idrettens rolle som arena for integrasjon av unge muslimske kvinner er likevel begrenset fordi svært få muslimske kvinner deltar i organisert idrett. Det er derfor naturlig å spørre seg om det idrettspolitisk er riktig å fortsatt bruke den organiserte idretten som hovedarena for idrett og integrasjonsarbeid.
 
Doktorgradsprosjektet har vært finansiert av Norges idrettshøgskole og veileder har vært Kari Fasting (NIH) og Tordis Borchgrevink (ISF).
 
Bedømmelseskomité
Glyn C. Roberts, leder (Norges idrettshøgskole)
Gertrud Pfister (Københavns Universitet)
Thomas Hylland Eriksen (Universitetet i Oslo)
 
 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage