Spiller- og prestasjonsutvikling i norsk toppfotball

Formell tittel

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk toppfotball

Formål

I dette prosjektet testes det ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som ultimat sett lykkes ved å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller (etablerer seg på landslag eller tar steget ut til en større europeisk liga).

Prosjektbeskrivelse

Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter (som eies av Norsk toppfotball, interesseorganisasjonen til Tippe- og Adeccoligaen) samles data fra spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som ultimat sett lykkes ved å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller (etablerer seg på landslag eller tar steget ut til en større europeisk liga). I første fase lager vi profilerings- og monitorerings verktøy som måler de ulike faktorene i modellen, og resultatene fra dette vil seinere bli brukt også i praktisk treningsarbeid for å veiledere trenere og spillere i systematisk arbeid med utvikling av psykologiske faktorer av betydning for prestasjon i fotball.