Norsk idrett som bistand frå 1983-2000. Korleis kan bistanden forståast?

Formål

Tema for doktorgradsprosjektet er norsk idrettsbistand. Prosjektet tar utgangspunkt i det første norske idrettsbistandsprosjektet, Sport for All som ble initiert av NIF i Tanzania i 1983. Videre blir NIFs påfølgende prosjekt i Zimbabwe på 1990-tallet belyst.

Gjennom feltarbeid og dokumentanalyse tar prosjektet mål av seg å analysere hva den norske idrettsbistanden kunne være et uttrykk for. Særlig blir det utfordrende forholdet mellom giver og mottaker i bistandssammenheng vektlagt.

Prosjektbeskrivelse

Studiet er en undersøkelse av Norges Idrettsforbunds (NIF) idrettsbistandsprosjekt I Tanzania og Zimbabwe fra oppstarten I 1983 og frem til tusenårsskiftet. Hovedprobelsmtillingen er: How can the Norwegian Confederation of Sports’ involvement in SDP from the early 1980s to 2000 be understood? Gjennom analyser av to ulike casestudier viser prosjektet hvordan NIF argumenterte for idrettsbistandsengasjementet sitt.

Resultat

Fulltekstutgave av avhandling:
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/191451/1/Straume2013.pdf

Paper I:
Straume, Solveig. “Sport is in lack of everything here! Norwegian Sport for All to Tanzania in the early 1980s.” Stadion 36 (2010): 177–198. 

Paper II:
Straume, Solveig and Kari Steen-Johnsen. “On the terms of the recipients? Norwegian sports development aid to Tanzania in the 1980s.” The International Review for the Sociology of Sport 47, 1 (2012): 95–112.

Paper III:
Straume, Solveig, “Norwegian naivety meets Tanzanian reality: The case of the Norwegian sports development aid programme, Sport for All, in Dar es Salaam in the 1980s.” The International Journal of the History of Sport 29, 11 (2012): 1577–1599.

Paper IV:
Straume, Solveig and Anders Hasselgård. ‘‘’They need to get the feeling that these are their ideas’: Trusteeship in Norwegian Sport for Development to Zimbabwe.” The International Journal of Sport Policy and Politics, 6 (1) (2014): 1­–18.   

Les hele rapporten

Last ned fra Brage