Skøyteteknikk i langrenn i motbakke under konkurranse

Øyvind Toftegaard
prosjektmedarbeider

Gerald Smith
prosjektmedarbeider

Robert Reid
prosjektmedarbeider

Vidar Jacobsen
prosjektmedarbeider

Gilgien, Matthias Felix
prosjektmedarbeider

Formell tittel

Skøyteteknikk i langrenn i motbakke under konkurranse

Formål

I moderat motbakke (rundt 5-7º) er det vanlig å bruke padling (V1) eller dobbeldans (V2) som teknikk.  Det er blitt gjort en del undersøkelser og sammenligninger av teknikkene i laboratorie situasjon (f.eks. på tredemølle) men det er ikke gjort mange sammenligninger i selve konkurransesituasjonen.

Dette studiet er en kinematisk sammenligning av de to teknikkene i ett World Cup renn, hvor de analyserte løperne bruker begge teknikker i løpet av rennet (i ca 6,5 º stigning).

Prosjektbeskrivelse

5 faste kameraer ble brukt for å filme løperne under FIS World Cup 15 km (3x5 km) friteknikk på Beitostølen i november 2007. Ved hjelp av en fotogrammetrisk metode (DLT) ble kinematikken til løperne rekonstruert i en 3D modell.
Løperne passerte kamerasonen 3 ganger under konkurransen. Felles for de 4 løperne som ble analysert var at det ved første passering ble brukt teknikken V2 og ved tredje passering V1.
Dette ga muligheten for å studere de to ulike teknikkene under de samme eksterne forhold og i en konkurransesituasjon uten å måtte ta hensikt til inter-individuelle forskjeller.

Resultat

Midlertidige resultater (fra 2 av løperne delvis analysert):
Hastigheten gjennom kamerasonen var lavere ved bruk av V1 enn ved bruk av V2 (3,9 ± 0,1 m/s VS 4,1 ± 0,1 m/s). Hastighetsforandringer innad i syklusen var større for V2 enn for V1. Syklusfrekvens for  V1 var høyere enn for V2 (0,95 ± 0,08 Hz VS 0,61 ± 0,07 Hz). Sykluslengde var betydelig lengre for V2 enn for V1 (6,9 ± 1 m VS 4,1 ±0,2 m). Vinkelen for skien var mer lateralt orientert ved bruk av V1 enn ved bruk av V2, dette kan være en bidragsyter til den kortere sykluslengden ved bruk av V1. Om ulikhetene ved teknikkene skyldes teknikkvalg, økt tretthet fra 1. til 3. passering, eller en kombinasjon av teknikkvalg og tretthet er ikke kjent.