Skole, Læring og Psykisk helse

Effekten av fysisk aktivitet for unges fysiske helse er godt dokumentert. I økende grad indikerer også forskning at fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på psykisk helse og skoleprestasjoner. Det mangler imidlertid longitudinell forskning som utforsker disse sammenhengene. Det er også behov for studier som ser på potensielle forklaringsmekanismer for disse sammenhengene, både på skolenivå og på individnivå.

Ingeborg Barth Vedøy, Høgskolen i Innlandet og Norges idrettshøgskole
stipendiat

Anderssen, Sigmund Alfred
hovedveileder

Hege E. Tjomsland, Høgskolen i Innlandet, Nasj.senter for mat, helse og fysisk aktivitet
biveileder

Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
biveileder

-

Formell tittel

Skole, læring og psykisk helse

Formål

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan fysisk aktivitet kan være relatert til psykisk helse
og skoleprestasjoner, og hvilken rolle skolen har i dette.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet gjennomføres som en prospektiv kohortstudie som skal følge elever fra 11 skoler årlig fra 8. klasse til og med 10. klasse. Målinger som gjennomføres er: syv dagers objektiv aktivitetsregistrering ved bruk av akselerometer, spørreundersøkelse (elevnivå og skolenivå), antropometriske målinger, karakterutskrifter.