Skader i jentefotball

Tid:

Sted: NIH; Aud A

Formell tittel

Injuries in female youth football

Formål

Kvinnefotball har opplevd en stigende popularitet verden over, og aldri før har så mange kvinner og jenter spilt fotball i Norge som nå. Forskning har vist at skadeforekomst i kvinnefotball er nesten like høyt som blant menn, og det er i hovedsak leddbåndskader i kne og ankel samt muskelskader i lår og lyske som rammer spilleren.
 
Effektiv skadeforebyggende trening er nødvendig og bør igangsettes så tidlig som mulig. Lite forskning er gjort på risikofaktorer og skademekanismer i jentefotball; forskning som er nødvendig for at skadeforebyggende tiltak kan utvikles.

Prosjektbeskrivelse

Forskningsavdelingen i FIFA (F-MARC) har utviklet et 15 min. oppvarmingsprogram, ”F-MARC 11”. I ungdomshåndball har et tilsvarende oppvarmingsprogram halvert antall kne- og ankelskader, men F-MARC 11 var ikke blitt testet vitenskapelig enda. Hypotesen var at hvis slike treningsprogram har en positiv innvirkning på spillernes fysiske prestasjon i tillegg til sin forventede skadeforebyggende effekt, vil de kunne få en enda bredere aksept blant trenere og spillere.
 
Doktorgradsarbeidet er basert på data fra to randomiserte kontrollerte prosjekter i jentefotball og inneholder fem studier. Hovedmålet har vært å undersøke effekten av ”F-MARC 11” på skaderisiko og på et utvalg av prestasjonsvariabler (spenst, styrke, hurtighet, fotballtester). Delmål har vært å analysere potensielle risikofaktorer for skader: spill på kunstgress, skadehistorie og funksjon i underekstremiteten, samt psykologiske spillerkarakteristika.
 

Resultat

Resultatene fra de to hovedstudiene viste at oppvarming med ”F-MARC 11” ikke hadde noen effekt på verken skadeforebygging blant 109 J16 lag (14-16 år) fra hele Østlandet eller økt fysisk prestasjon blant unge kvinnelige fotballspillere fra to av Norges Toppidrettsgymnas. En kombinasjon av lav deltakelse i programmet og treningsintensitet av øvelsene i programmet er sannsynligvis de viktigste årsakene til dette.
 
Ikke flere skader på kunstgress
I den tredje studien ble skaderisikoen for spill på nyere kunstgress versus naturgress undersøkt. Etter åtte måneders datainnsamling, så vi at den totale skaderisikoen var lik mellom spill på disse underlagene. Resultatene er i tråd med to andre nye studier. Fotballspill på kunstgress bør vurderes i større grad som en alternativ banetype.
 
Tidligere skader og stress risikofaktorer for nye skader
En omfattende spørreskjemaundersøkelse før sesongstart dannet grunnlaget for den fjerde og femte studien. Det viste seg at om lag 70 % av spillerne hadde hatt minst en tidligere skade i underekstremitetene. For disse spillerne, samt for spillere med dårlig muskel- og leddfunksjon, var risikoen for å få en ny skade samme sted dobbelt så stor som for spillere uten en slik skadebakgrunn.
 
En analyse av spillernes selvoppfattet målorientering, treningsklima og stressnivå viste at spillere med et høyt stressnivå var spesielt utsatt for nye skader. Resultatene understreker viktigheten av en godt rehabilitert skade og et positiv og lite stressfylt treningsklima. 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage