Skader hos fotballdommere

Tid:

Sted: NIH, Aud. A

Formell tittel

Injuries and musculoskletal complaints in football referees

Formål

Fotballdommerens ansvar, i samarbeid med to assistentdommere, er å sørge for at spillerne følger reglene. Det finnes vitenskapelige studier på fysiologiske aspekter knyttet til trening og yteevne under kamp blant fotballdommere. Vi mangler imidlertid kunnskap om skader og smerteproblemer blant denne gruppen.

Hvis man tar i betraktning kravene som stilles til en dommer under en fotballkamp (en internasjonal dommer løper ofte rundt 12 km i løpet av en kamp) og lengden på deres dommerkarrierer (topp internasjonale dommere er gjerne opp mot 40 år), er det kanskje ingen overraskelse at de gjerne er utsatt for en viss skaderisiko.

Hensikten med avhandlingen var å dokumentere skadeprofilen og skaderisikoen blant fotballdommere på ulike nivåer.

Prosjektbeskrivelse

Bizzini har gjennomført fire studier på ulike grupper av fotballdommere og assistentdommere:
  • 55 sveitsiske mannlige elitedommere sesongen 2005/06
  • 123 mannlige dommere i mennenes fotball-VM i 2006
  • 81 kvinnlige dommere i kvinnenes fotball VM i 2007
  • Et tilfeldig utvalg på 489 dommere på alle nivåer innen sveitsisk fotball sesongen 2005/06


Det ble utarbeidet et spesifikt spørreskjema for å kartlegge skadehistorikk og helseplager i disse fire gruppene. Et telefonintervju basert på samme spørreskjemaet ble gjennomført blant dommerne på samtlige nivå. I tillegg ble skader som oppsto blant dommere under de to VM-turneringene for menn og kvinner dokumentert. 

Resultat

Som forventet er ikke fotballdommere utsatt for kontaktskader. Dette er kanskje ikke overraskende, da dommere ikke kjemper om ballen slik som spillerne gjør (og det er heller ikke registrert skader ved at dommere er angrepet av spillere eller andre). 
 
 
Risikoen for skader som ikke skyldes kontakt med andre er imidlertid nesten like høy som blant fotballspillere på samme nivå. Derfor fant Bizzini at en høy prosentandel dommere rapporterte muskel-skjelettplager i alle hans studier.
 
 Det var imidlertid ingen forskjell i skaderisiko eller skadeprofil mellom mannlige og kvinnelige dommere, mellom dommere og assistent dommere eller mellom dommere på ulike nivå.

De mest vanlige skadetypene var strekkskader på baksiden av lår og legg, mens muskel-skjelettsmerter oftest ble rapportert i korsrygg, lår, knær og Akillessenen.

Basert på funn i studiene, fysiske krav til fotballdommere og lengden på deres karrierer, bør skadeforebyggende treningsprogrammer utvikles og igangsettes blant fotballtrenere på alle nivåer.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage