Skadeforebygging og kvinnehelse innen estetisk idrett

Norske rytmiske gymnaster har høy forekomst av belastningsskader i kne, korsrygg og hofte/lyske, og urinlekkasje er vanlig. Skadeforebyggende tiltak med fokus på korsrygg gjennomføres, mens fokus på kne og hofte/lyske mangler. Det er også behov for mer kunnskap om hvordan urinlekkasje og menstruasjonsstatus, samt symptomer i løpet av en menstruasjonssyklus, påvirker utøvere i estetisk idrett.

-

Formell tittel

Skader, bekkenbunnsdysfunksjon og menstruasjonsforstyrrelser blant norske rytmiske gymnaster og dansere – mekanismer og forebygging

Formål

Formålet med PHD-prosjektet er å kartlegge fysisk kapasitet (styrke, bevegelighet, stabilitet) i knær, korsrygg og hofte/lyske blant norske rytmiske gymnaster, samt om implementering av øvelser rettet spesifikt mot redusert fysisk kapasitet og bekkenbunnsdysfunksjon kan forebygge/redusere forekomst av skader og urinlekkasje. I tillegg skal menstruasjonsforstyrrelser blant norske rytmiske gymnaster og dansere kartlegges, samt hvordan symptomer i de ulike fasene av en normal menstruasjonssyklus påvirker selvrapportert treningskvalitet og prestasjonsevne. Gymnastenes og dansernes kunnskap om og kommunikasjon rundt menstruasjon med trenere/instruktører vil også bli kartlagt. Følgende problemstillinger adresseres:

  1. Hvordan er den fysiske kapasiteten (styrke, bevegelighet og stabilitet) i kne, korsrygg og hofte/lyske, og er det en sammenheng mellom fysisk kapasitet og skade, blant norske rytmiske gymnaster? (Studie 1)
  2. Har gjennomføring av et spesifikt skadeforebyggende treningsprogram for kne, korsrygg og hofte/lyske gjennom en sesong effekt på prevalens av skader blant norske rytmiske gymnaster? (Studie 2)  
  3. Har gjennomføring av et spesifikt styrketreningsprogram for bekkenbunnsmuskulatur gjennom en sesong effekt på prevalens av urinlekkasje blant norske rytmiske gymnaster? (Studie 3) 
  4. Hva er forekomsten av menstruasjonsforstyrrelser og symptomer i de ulike fasene av en menstruasjonssyklus? Påvirker menstruasjon selvrapportert treningskvalitet og prestasjonsevne blant norske rytmiske gymnaster og dansere? Hvilket kunnskapsnivå har norske rytmiske gymnaster og dansere om menstruasjon, og hvordan kommuniserer de med trenere/instruktører om menstruasjon? (Studie 4

Prosjektbeskrivelse

Studie 1 gjennomføres som en klinisk tverrsnittstudie (der RG-gymnasters fysiske kapasitet undersøkes ved hjelp av ulike kliniske tester). Studie 2 og 3 gjennomføres som en kluster randomisert kontrollert studie (der RG-klubber er randomiseringsenheten) som kombinerer to ulike intervensjoner (studie 2; skadeforebyggende øvelser for kne, korsrygg og hofte/lyske, studie 3; styrketrening for bekkenbunnsmuskulatur) med to ulike tilstander (skader og urinlekkasje). Studie 4 gjennomføres som en tverrsnittstudie der både gymnaster og dansere får tilsendt et elektronisk spørreskjema.