Sensitivitet og fremmedhet

Esser-Noethlichs, Marc
stipendiat

Erdann, Ralf
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Sensitivity towards strangeness: development of a concept-based measuring instrument in the context of Intercultural Movement Education

Formål

Målet med prosjektet er å utvikle et teoretisk fundament og et måleinstrument for å undersøke på hvilken måte kroppsøving kan være en arena for interkulturell læring.
 
I prosjektet ble det tatt utgangspunkt i fenomenet ”fremmedhet”. Kontakt med fremmede mennesker kan for eksempel medføre fremmedfrykt og i ekstreme tilfeller føre til fremmedhat. Det som oppfattes som fremmed er vanskelig å håndtere og utfordrer vår egen identitet, men en slik utfordring er nødvendig for videreutvikling. Å utvikle og fremme en ”sensitivitet i forhold til fremmedhet” (STS) kan hjelpe til å håndtere annerledeshet og ”fremmedhet” på en mer fornuftig og konstruktiv måte. Formålet er å undersøke om kroppen gjennom bevegelse kan brukes som et medium for å bidrar til en bedre forståelse.

Prosjektbeskrivelse

Første delen av prosjektet er en teoretisk tilnærming for å utvikle begrepet ”sensitivitet i forhold til fremmedhet”. I den sammenheng blir det også framstilt hvilke potensialer en pedagogisk tilnærming innenfor idrett og kroppsøving er antatt å ha i forhold til identitetsutvikling, interkulturell læring og sensitivt i forhold til fremmedhet. Undersøkelsene viser at det er behov for et måleverktøy som kan evaluere antatte effekter. Hovedbegrepet (STS) er operasjonalisert og suksessiv videreutviklet ved hjelp av en rekke empiriske studier. Resultatet er et spørreskjema som skal måle sensitivitet i forhold til fremmedhet.

Resultat

Hovedbegrepet (STS) er operasjonalisert og suksessiv videreutviklet ved hjelp av en rekke empiriske studier. Resultatet er et spørreskjema som skal måle sensitivitet i forhold til fremmedhet.
 
Erfaringer fra prosjektet viser at kroppsøving virker som en fruktbar læringsarena, men antatte effekter i forhold til å fremme en STS må undersøkes nærmere gjennom systematisk intervensjon i framtiden
Resultatene er presentert i form av en monografi som vil publiseres i forbindelse med disputasen.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage