Senior-løftet

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Senior-Løftet: Fysisk trening, psykologisk velvære og eldre

Formål

Undersøke effekten av tre forskjellige former for fysisk aktivitet på muskel- og skjelettsystemet, fysisk funksjon, og mental helse.

Prosjektbeskrivelse

Tidligere undersøkelser har hatt problemer med å påvise en kausal forbindelse mellom fysisk aktivitet – fysisk form – og bedre mental helse.
Gjennom et tverrfaglig fokus og design håper vi å kunne undersøke dette grundig. Ettersom muskelstyrke og muskelmasse reduseres med økende alder, vil dette over tid kunne føre til nedsatt funksjon i dagliglivet og en økt avhengighet.
 
Vi ønsker å se på hvordan ulike typer trening kan påvirke denne endringen, og hvordan endringer i muskelstyrke og muskelmasse kan overføres til endringer i funksjon. Fra et psykologisk perspektiv etterlyser forskere studier som undersøker faktorer som kan tenkes å mediere effekter av trening på psykologiske velvære. Dette vil kunne gi oss et bedre bilde av hvilke psykologiske og/eller fysiologiske forhold som bidrar til økt positivt mental helse.

Resultat

Les stipendiat Paul André Solbergs avhandling i Brage

Les hele rapporten

Last ned fra Brage