Self evaluation, affect and dropout in the soccer domain

Om betydningen av selvoppfatning, motivasjon og tegn på asosialitet blant unge fotballspillere for "drop-out" fra organisert fotball

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Self evaluation, affect and dropout in the soccer domain: A study of young male Norwegian players