Nevrodegenerativ sykdom hos tidligere kvinnelige fotballspillere

Er det økt risiko for nevrodegenerativ sykdom hos tidligere elitefotballspillere? Tidligere forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom kontaktsport og nevrodegenerasjon, men en årsakssammenheng er ikke påvist.

-

Formell tittel

Nevrodegenerativ sykdom hos tidligere kvinnelige fotballspillere

Formål

Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er økt risiko for nevrodegenerativ sykdom hos tidligere kvinnelige elitefotballspillere.

Prosjektbeskrivelse

Kvinnelige fotballspillere som var aktive på elitenivå på 90-tallet vil bli invitert til å delta. Undersøkelser inkludert i studieprotokollen er avansert MR av hjernen, nevropsykologisk testing, blodprøver, klinisk nevrologisk undersøkelse og spørreskjemaer om fotballkarrieren og om deres sykehistorie. Videre vil tidligere eliteutøvere, som ikke har vært aktive i kontaktidrett, rekrutteres som kontrollgruppe. Det blir en sammenligning mellom tidligere fotballspillere og utøvere fra ikke-kontaktidretter i det aktuelle prosjektet, men vi vil også gjøre oppfølgingsstudier etter 5, 10 og 20 år av de samme utøverne for å følge utviklingen. Er det forskjell mellom nåværende hjernehelse og -aldring hos tidligere fotballspiller og utøvere fra ikke-kontaktidretter? Har hyppighet av nikking og hjernerystelse/hodeskade betydning for hjernehelse (symptomer, nevropsykologiske funn, avvik på MR og/eller i blodprøver)?