ParaFRISK - bedre helse for optimal prestasjon

ParaFRISK er et prosjekt som retter seg mot idrettsutøvere med funksjonsnedsettelser.

-

Formell tittel

ParaFRISK - bedre helse for optimal prestasjon

Formål

Formålet med ParaFRISK er å få ny innsikt i parautøveres forekomst av skader og sykdom, og på sikt bidra til bedre helse.

Prosjektbeskrivelse

Alle utøvere fra Rio de Janeiro 2016 til og med Beijing 2022 Paralympiske og Olympiske leker (20-40 para og ca. 200 olympiske utøvere hver lekesyklus), samt deres respektive helseteam, ble informert om prosedyrer og mål for prosjektet. Mellom 12 og 24 måneder før hver sommer- og vinterlek ble landslagstrenere for alle relevante idretter bedt om å gi lister over utøvere de anså for å være relevante kandidater. Disse utøverne ble invitert til å delta. Helsedata ble samlet inn ved hjelp av et spørreskjema (del 1) etterfulgt av ytterligere kliniske undersøkelser på Olympiatoppen (del 2) med involvering av deres eget medisinske team der dette var tilgjengelig. Deretter ble idrettsutøverne fulgt fra 12 til 18 måneder og besvarte et ukentlig online spørreskjema (OSTRC-H2). Utøverne rapporterte alle helseproblemer de hadde opplevd i løpet av de siste 7 dagene, uavhengig av deres konsekvens for idrettsdeltakelse eller prestasjon og om de hadde oppsøkt lege.

Resultat

Pågående datainnsamling, men en artikkel er publisert.