Seksuell trakassering i og utenfor idretten

Seksuell trakassering forekommer i alle idretter og på alle nivåer, men rapporteres å være høyere blant eliteidrettsutøvere. Konsekvenser av opplevd seksuell trakassering kan være svært alvorlige og kan påvirke både fysisk, psykisk og sosial helse. Den begrensede kunnskapsstatusen rundt omfanget av seksuell trakassering blant ungdom i og utenfor idretten, metodologiske begrensninger i tidligere studier, samt offentlig interesse og debatt rundt temaet viser at det nå er behov for oppdatert og presis forskning.

-

Formell tittel

Seksuell trakassering blant elever på toppidrettsgymnas og ordinære videregående skoler (studiespesialiserende)

Formål

Formålet med studien er å undersøke

  • Forekomst og omfanget av seksuell trakassering i og utenfor idretten
  • Sammenheng mellom opplevd seksuell trakassering og psykisk helse
  • Kjennskap til og bruk av varslings- og beredskapsordninger
  • Deltakernes forslag til forebyggende tiltak mot seksuell trakassering

Prosjektbeskrivelse

Elever (alle kjønn) i 2.klasse på alle norske toppidrettsgymnas og et representativt utvalg elever fra studiespesialiserende linjer på videregående skoler i Oslo og Viken besvarte en spørreundersøkelse høsten 2019/våren 2020. Etter ett år (høst 2020/vår 2021 vil elevene inviteres til en oppfølgende spørreundersøkelse. Alle rektorer/ledere på deltagende skoler, samt trenere i mer enn 20% stilling på toppidrettsgymnas, ble også forespurt om å besvare et spørreskjema på første måletidspunkt (høst 2019/vår 2020). I tillegg inviteres tilfeldig utvalgte elever som i spørreskjemaet angir å ha opplevd seksuell trakassering, samt tilfeldig utvalgte ledere og trenere, til individuelle intervjuer

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening