Safeguarding i idrett

Tid:

Sted: NIH, auditorium Utsikt

Formell tittel

Safe Sport for All? Exploring Safety and Safeguarding in Zambian Sport

Formål

Prosjektet utforsker forståelse av trygghet i zambisk idrett og idrettsorganisasjoners arbeid med å gjøre idretten trygg for utøvere (‘safeguarding’) 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er basert på intervjuer med utøvere, trenere og ledere innenfor den organiserte idretten i Zambia i tillegg til deltakende observasjon med to damelag.

Resultat

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690217742926

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17430437.2018.1445990

Les hele rapporten

Last ned fra Brage