Role of glycogen content on glucose uptake and glycogen synthase in skeletal muscles: The effect of contraction and insulin

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Role of glycogen content on glucose uptake and glycogen synthase in skeletal muscles: The effect of contraction and insulin

Prosjektbeskrivelse

Karbohydraters betydning ved muskelarbeid
Karbohydrater er den viktigste energikilden når man trener eller konkurrerer i de fleste idretter. En god regulering av sukker i kroppen (karbohydratmetabolismen) er imidlertid viktig for alle mennesker og utvikling av type 2 diabetes er et stort helseproblem. Ved type 2 diabetes er problemet at blodsukkerkonsentrasjonen ikke er regulert tilfredsstillende.
 
I muskalur blir karbohydrater lagret som glykogen. Under trening brukes glykogen og når lagrene er tomme blir man trøtt – man møter veggen. Glykogen blir laget fra glukose som tas opp fra blodet som igjen hovedsakelig får glukosen fra det vi spiser.
- Funnene i studien understreker kompleksiteten av disse prosessene og at det er krevende å studere hvordan glykogenoppbyggingen i muskulatur etter trening reguleres sier NIH stipendiat  Yu-Chiang Lai. - Resultater fra slik grunnforskning må nøye vurderes.
 
Regulering av glykogensyntese
I PhD avhandlingen er det gjennomført fire studier som belyser forskjellige aspekter ved regulering av glykogensyntese etter muskel-aktivitet.
Studiene fokuserte på reguleringen av enzymet som danner glykogen (glykogen synthese); hvordan aktiviteten av dette enzymet reguleres av 3 ulike faktorer: muskelaktivitet, insulin og glykogeninnholdet i muskelen i seg selv. Regulering av glukoseopptak fra blodet ble også studert.
 
Nye funn
Først ble effekten av glykogenlagrene på syntesen av glykogen studert. Resultatene viste at høyt glykogeninnhold reduserte syntesen av glykogen ved en reduksjon i affiniteten* til glykogen synthase for glukose. Dette er nye funn og er antakelig en viktig mekanisme for regulering av musklenes glykogeninnhold.
 
Et annet viktig funn var at muskelaktivitet hadde motsatt virkning: aktiviteten økte enzymets affinitet for glukose. Denne mekanisme vil bidra til at glykogensyntesen foregår hurtigere etter trening.