Reliabilitet og validitet for markør-basert 3D bevegelsesanalyse for finter og landinger: Implikasjon for studier av fremre korsbåndskader i idrett

Vi ønsker å forbedre vår forståelse av egnethet og begrensninger av markør-basert bevegelsesanalyse for å estimere kne-biomekanikk under finter og landinger. I hvilken grad kan slike målinger predikere hvilke spillere som har forhøyet risiko for fremtidige korsbåndskader?

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Reliabilitet og validitet for markør-basert 3D bevegelsesanalyse for finter og landinger: Implikasjon for studier av fremre korsbåndskader i idrett

Formål

Bevegelsen variasjon, inter-session repeterbarhet og den eksperimentelle påliteligheten av kneleddet kinematikk og kinetikk vil bli undersøkt. I tillegg vil rangeringen av utøverne basert på disse målingene også bli undersøkt, da dette kan være avgjørende for vår evne til å forutse spillere i fare for fremtidige korsbåndskader.

Prosjektbeskrivelse

Alle kvinnelige håndball og fotballspillere i eliteseriene i Norge inviteres til å delta i denne studien. Utøverene vil utføre fallhopp og fintebevegelser. Markør-basert bevegelsesanalyse vil bli benyttet til å beregne kneets kinematikk og kinetikk.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage