Relasjonen mellom fysisk aktivitet, sedat atferd og helse hos barn og unge

Relasjonen mellom fysisk aktivitet, sedat atferd og helse hos barn og unge

-

Tid:

Sted: Auditorium A.

Formell tittel

Relasjonen mellom fysisk aktivitet, sedat atferd og helse hos barn og unge

Formål

Vi skal undersøke hvordan fysisk aktivitet og sedat atferd påvirker ulike faktorer for helse hos barn og unge. Vi ønsker å finne ut av de underliggende effektene av sedat tid. I tillegg skal vi validere målemetoder for fysisk aktivitet og sedat atferd.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage