Regulering av blodgjennomstrømning

-

Formell tittel

Regulering av blodgjennomstrømning, effekt av muskelens treningstilstand

Formål

Prosjektet skal studere om av muskelens treningstilstand påvirker hvor mye blod (oksygen) den blir tilbudt ved helkroppsarbeid.

Prosjektbeskrivelse

Når musklene gjennomfører et utholdenhetsarbeid fordeles blod til de enkelte musklene som er involvert i arbeidet. Er det en stor muskelmasse involvert som i sykling, løping og ikke minst skiløping har ikke hjertet stor nok kapasitet til å forsyne alle musklene med nok blod i forhold til musklenes kapasitet. Da må minuttvolumet (mengde blodet fra hjerte per minutt) fordeles mellom musklene. Hva som regulerer denne fordelingen er ukjent. Vi har tidligere vist at armene ved staking får mer blod enn bena sett i forhold til kapasiteten (og forbruket) (Rud et al, manuskript). Imidlertid har vi også vist at trent muskulatur får mer blod enn utrent muskulatur (Rud et al., 2011). I dette prosjektet skal vi gjenta treningsintervensjonen i Rud et al. (2011), men denne gangen skal vi også måle blodgjennomstrømning ved maksimale belastninger. Prosjektstart er vår eller høst 2013. og avsluttes i 2014.