Putting i golf

Tid:

Sted: NIH, Aud. A

Formell tittel

Performance in golf putting

Formål

Golf er blant de største individuelle idrettene i verden, med flere titalls tusen profesjonelle og amatører som trener og konkurrerer på heltid. En elitespiller slår ca. 40-45% av slagene sine med putteren. Profesjonelle trenere og spillere har tidligere hatt høyt fokus på teknisk trening i putting, samtidig som valg av utstyr/putter har blitt sett på som viktig. Evnen til å “lese greenen”, dvs. å se for seg hvor ballen vil rulle etter at den er slått, har hatt mindre fokus enn det tekniske.
 
Kunnskap om hva som bestemmer prestasjonen i putting er avgjørende for å kunne trene hensiktsmessig. Hensikten med avhandligen har vært å undersøke hva som har betydning for prestasjonen i putting for spillere på høyt nivå.

Prosjektbeskrivelse

I en serie på fem studier har betydningen av utstyr, og hva som har bestemmer prestasjonen på lengde- og retningskontroll vært undersøkt. Totalt deltok 192 spillere i studiene, hvorav 22 av spillerene hadde turneringserfaring fra høyeste profesjonelle nivå i Europa eller USA, og 76 % av spillerne hadde ett handicap lavere enn 5.

Resultat

For kontroll av retning, som er avgjørende for å sette korte putter (< 5m), viste det seg at greenlesing hadde størst betydning, deretter evnen til å sikte inn køllehodet mot målet, til slutt evnen til å slå ballen rett (teknikk).
Det betyr i praksis at det viktigste for å treffe på korte putter er å klare å se om greenen er flat, eller om den har helning mot høyre eller venstre.
 
På lengre putter (> 8m) er det viktig å ha god lengdekontroll for å komme nær hullet. Greenlesing viste seg å forklare 60% av variasjonen elitespillerne hadde i lengdekontrol, mens 34% ble forklart av teknikk og 6% ble forklart av ujevnheter i greenoverflaten.
 
To av studiene viste at utstyr kun hadde marginal betydning. I disse to studiene ble det undersøkt hvordan skaftets vekt påvirket presisjonen, og hvordan køllehodedesign påvirket spillernes evne til å sikte inn køllehodet mot hullet.

Det anbefales at spillere som vil prestere på elitenivå har høyt fokus på trening av greenlesing, samtidig som teknikk blir lavere prioritert. Èn metode for å trene greenlesing, er ved å lese greenen før hver eneste putt på trening, på samme måte som man ville gjort i turnering.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage