Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball

Tynke Toering
prosjektleder

-

Formål

I dette prosjektet tester vi ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes med å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter, som eies av Norsk toppfotball, interesseorganisasjonen til Tippe- og OBOS-ligaen, har vi tilgang til forskningsdata på alle spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes ved å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller det vil si etablerer seg på landslag eller tar steget ut til en større europeisk liga. I tillegg førsøker vi å bruke modellen for å bidra til best mulig spillerutvikling. I første fase lagde vi profilerings- og monitoreringsverktøy som måler de ulike faktorene i modellen. Forskningsgruppen innførte disse i Norske toppfotballklubber, samt en Europeisk toppklubb. Verktøyene blir nå brukt i praktisk treningsarbeid mot trenere og spillere, hvor målet er å legge til rette for best mulig spilleroppfølging på fotballmentalitet. Kunnskapen er ment til å bidra til en god hverdag for barn og unge som spiller i en proffakademi og/eller klubb/skole som er tilknyttet til akademiene, både når det gjelder velvære og læring/prestasjon. 

Resultat

Prosjektet videreføres ved å holde trenerkurs og teste verktøy i noen spesifikke klubber. Flere vitenskapelige og faglige artikler og bokkapitler ble publisert i år, og resultatene ble presentert på ulike vitenskapelige og faglige seminarer og konferanser.