Proteinnedbrytning i skjelettmuskulaturen under utmattende utholdenhetsøvelse

Aminosyrer kan gi fra noen få til omtrent 10% av den totale energien under trening. Imidlertid er påvirkningen av utholdenhetsøvelse på muskelproteinomsetningen fortsatt relativt undersøkt. Hva er konsekvensene av å bruke aminosyrer som energikilde? Kan vi unngå de negative konsekvensene?

-

Formell tittel

Proteinnedbrytning i skjelettmuskulaturen under utmattende utholdenhetsøvelse

Formål

Spørsmål som skal behandles i dette prosjektet inkluderer om karbohydratinntak kan redusere proteinnedbrytning og om proteinnedbrytning er assosiert med redusert prestasjon.

Prosjektbeskrivelse

Karbohydrat og fett er de viktigste energisubstratene under utholdenhetsøvelse. Det har blitt studert i stor grad i hvilke proporsjoner disse næringsstoffene brukes som energisubstrater når det gjelder treningsintensitet. Men avhengig av treningsvarighet og intensitet, kan aminosyrer gi fra noen få til omtrent 10% av den totale energien under trening. Påvirkningen av utholdenhetsøvelse på muskelproteinomsetningen forblir relativt undersøkt. Dette kan være relatert til den generelle observasjonen om at slik trening ikke vanligvis resulterer i signifikante gevinster i muskelstørrelse. Imidlertid er endringer i muskelproteinsyntese etter utholdenhetsøvelse relevante for vevsreparasjon og ombygging, så vel som endringer i syntese av proteinfraksjoner som ikke bidrar til muskelhypertrofi som mitokondrieproteinene.

I dette prosjektet vil trent syklist sykle til utmattelse på en dobbeltblindet, balansert, crossover-måte mens de inntar enten en karbohydratdrink eller en placebo. Prestasjon så vel som markører for proteinnedbrytning i skjelettmuskulaturen vil bli målt. Biologiske væsker vil bli samlet, og deres verdier vil bli sammenlignet med de fysiologiske verdiene som er målt hos deltakerne for å kunne etablere en kvantitativ oversikt over bruken av energisubstrater under trening.