Prestasjonsangst i toppidrett

Eliteutøvere er avhengig av gode resultater, men får prestasjonsangst dersom det blir det eneste fokuset. Primærfokuset bør være egenutvikling og personlig fremgang hvor trener og utøver skaper et mestringsmiljø i kontrast til et prestasjonsmiljø

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Stress in Elite Sport: A Motivational Perspective

Prosjektbeskrivelse

Målet for doktorgradsprosjektet var å undersøke sammenhengen mellom oppfattet motivasjonelt klima og prestasjonsangst i toppidrett, og om kvinner og menn blir påvirket ulikt på bakgrunn av opplevd klima. Utvalget har bestått av 350 utøvere fra en rekke individuelle idretter og 10 eliteserielag i håndball.

Resultat

Tidligere studier anbefaler at treneren vektlegger et miljø som fokuserer på utøvernes egen utvikling og fremgang (mestringsmiljø), framfor et miljø som fokuserer på normativ sammenligning mellom utøverne (prestasjonsmiljø).

Fokuset i tidligere forskning har vært vanlige utøvere og ikke toppidretssutøvere, men resultatene i denne studien viser at konkulsjonen er den samme enten man er eliteutøver eller bare idrettsutøver. 

Et mestringsmiljø viser en positiv sammenheng med to viktige stressbuffere; selvtillit i form av egen opplevd ferdighet og mer bruk av sosial støtte som mestringsstrategi.

En av studiene så på endringer gjennom sesongen for 10 eliteserielag (fem damelag og fem herrelag) i håndball. Her viste det seg at oppfattningen av miljøet endret seg gjennom sesongen. Spillerne rapporterte en nedgang i mestringsmiljø og en oppgang i prestasjonsmiljø fra starten til slutten av sesongen. For de kvinnelige spillerne fulgte denne endringen en reduksjon av opplevd ferdighet, som igjen viste en sammenheng med økt prestasjonsangst.

Forskjellene mellom kvinner og menn er små og bør foreløpig tolkes med forsiktighet, men resultatene fra undersøkelsen kan tyde på at oppfatning av motivasjonsmiljø kan ha ulik effekt på kvinner og menn.

Sett i lys av de utfordringer man møter i eliteidrett, er anbefalingen lik for kvinner og menn: For å unngå stress og prestasjonsangst, bør trener og utøver gå inn for å skape et mestringsmiljø der egenutvikling og personlig fremgang er primære fokus.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage