Planlegging og gjennomføring av vinterlekene i Vancouver 2010

-

Formell tittel

Planlegging og gjennomføring av vinterlekene i Vancouver 2010

Formål

Målet med studien var å samle dokumentasjon og analysere Olympiatoppens planlegging og gjennomføring av vinterlekene i Vancouver 2010. Studien hadde flere elementer:
Del 1: Sammenligne planlegging og gjennomføring av lekene i Vancouver med tilsvarende prosess i Torino 2006.
Del 2: Forholdet mellom den norske OL-troppen og media

Prosjektbeskrivelse

I del 1 av prosjektet ble nøkkelpersoner i Olympiatoppen og særforbund intervjuet før (16 personer) og etter (12 personer) vinterlekene. I tillegg var prosjektleder tilstede under deler av OL.
Del to hadde to studier, en som gikk på journalister/fotografer og en på utøvere: 1. Før og etter OL besvarte akkrediterte norske journalister et spørreskjema på Questback (n= ss, respons xx før lekene, og n=22, respons xx etter lekene). 2. Ti utøvere i åtte ulike idretter ble etter OL intervjuet om ditt forhold til media.

Resultat

Del 1 av studien:
Andersen, S.S  & Hanstad, D.V.: Organizing for optimal performance. Norway’s participation in the Vancouver Winter Olympic Games. Submitted.
Andersen, S.S & Hanstad, D.V.: Olympiatoppens forberedelse og gjennomføring av vinterlekene i Vancouver. Sendt til journal
Hanstad, D.V., Rønsen, O., Steffen, K., Andersen S.S. & Engebretsen; L: Fit for fight? Illnesses in the Norwegian team in the Vancouver Olympic Games. Submitted
Del 2 av studien:
Hanstad, D.V. & Skille, E.: Idrett og media i olympiske leker: En studie av journalisters syn på samarbeidet med den norske OL-troppen under vinterlekene i Vancouver 2010. Norsk Medietidsskift. Trykkes i nr. 4 2010.
Kristiansen, E., Hanstad, D.V. and Roberts, G.C: Coping with the media at the Vancouver winter Olympics:  “We all make a living out of this”. Submitted.