Fysisk aktivitet i svangerskapet

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Physical activity during Pregnancy

Formål

Hensikten er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og trening før og under svangerskapet og ulike svangerskaps- og fødselsutfall som fødselsvekt, svangerskapslengde og type fødsel. I tillegg ønsket vi å undersøke hva som karakteriserer de kvinnene som driver regelmessig trening i svangerskapet.

Prosjektbeskrivelse

Dette doktorgradsprosjektet benytter data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), som er en nasjonal kohort studie i regi av Folkehelseinstituttet. Mer enn 100 000 gravide kvinner fra hele landet har blitt rekruttert til MoBa siden 1999 og frem til 2008. Hensikten med studien er å undersøke årsaker til sykdom hos mor og barn.

Kvinnene inviteres til studien i forbindelse med ultralydsundersøkelsen i uke 17.  I løpet av svangerskapet svarer kvinnene på tre omfattende spørreskjemaer: i uke 17 (skjema 1), 22 (skjema 2) og 30 (skjema 3). Skjema 1 og 3 omhandler mors helse og livsstil mens skjema 2 er et kostholdsskjema. Kvinnenes deltakelse i ulike former for fysisk aktivitet måles både i uke 17 og 30 ved hjelp av spørreskjema. I tillegg til spørreskjemadata, har vi informasjon om svangerskap og fødsel fra Medisinsk Fødselsregister.

Resultat

Walking and bicycling were the most frequently reported activities before and during pregnancy. The prevalence of swimming tended to increase from prepregnancy to week 30. Exercising regularly prepregnancy was highly related to regular exercise in week 17, aOR=18.4 (17.1–19.7) and 30, aOR 4.3 (4.1–4.6). Low gestational weight gain was positively associated with regular exercise in week 30, aOR=1.2 (1.1–1.4), whereas being overweight before pregnancy was inversely associated with regular exercise in week 17, aOR=0.8 (0.7–0.8) and 30, aOR=0.7 (0.6–0.7). Also, women experiencing a multiple pregnancy, pelvic girdle pain, or nausea were less likely to exercise regularly.

Excessive newborn birth weight was observed in 4,033 (10.9%) newborns, 56.1% (n=2,263) of whom were born to multiparous women. An inverse association between regular exercise (at least three times per week) and excessive newborn birth weight in pregnancy weeks 17 and 30 was observed in nulliparous women, aOR 0.72 (95% CI 0.56-0.93) and aOR 0.77 (95% CI 0.61-0.96), respectively. Regular exercise performed before pregnancy did not affect the probability of delivering newborns with an excessive birth weight in nulliparous or multiparous women.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage