Perceptual expertise in dynamic and complex competitive team contexts: An investigation of elite football midfield players

Tid:

Sted:

Formell tittel

Perceptual expertise in dynamic and complex competitive team contexts: An investigation of elite football midfield players

Prosjektbeskrivelse

Geir Jordet forsvarte 3. februar 2004 sin avhandling: ”Perceptual expertise in dynamic and complex competitive team contexts: An investigation of elite football midfield players” for graden Doctor Scientarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for idretteslige og biologiske fag.
 
Geir Jordet er født 26. januar 1974 og oppvokst i Nittedal rett utenfor Oslo.
 
Geir Jordet har grunnfag og mellomfag i idrett fra Norges idrettshøgskole og fullførte hovedfag samme sted desember 1998. Han har også semesterenheter i psykologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han erfaring som hovedtrener i toppserien i fotball for damer, og han har jobbet mye som idrettspsykologisk rådgiver med utøvere fra mange idretter og på alle nivå, likevel mest med fotballspillere i tippeligaen og i første divisjon.
 
Geir Jordet startet arbeidet med doktorgradsprosjektet ved Norges idrettshøgskole i september 1999 og han har under perioden hatt to opphold ved utenlandske institusjoner: 4 måneder ved New York University (høsten 2002) og 3 måneder ved University of Connecticut (høsten 2003).
 
Hensikten med prosjektet var å undersøke hvordan, og under hvilke betingelser, ekspert-midtbanespillere i fotball søker etter (eksplorerer) og oppfatter relevant informasjon i kamp og hvordan dette kan utvikles gjennom mental trening. En økologisk tilnærming til persepsjon ble lagt til grunn. Her antas det at visuell eksplorering er tett knyttet til prospektiv kontroll av framtidige bevegelser med ball. Da tidligere studier av persepsjon i lagballspill kun har vært utført i laboratorier ble det forsøkt utviklet metoder for å undersøke disse prosessene der de naturlig finner sted – i reelle kamper. Videoanalyser av perseptuell atferd, videobaserte intervjuer og kampanalyse ble derfor brukt. Totalt 8 profesjonelle fotballspillere fra flere land, alle på internasjonalt nivå, deltok i prosjektet.
 
Resultatene viser at perseptuell ekspertise kan beskrives gjennom samspillet mellom spiller, oppgave og omgivelser. Det ser videre ut som om det er en positiv sammenheng mellom visuell eksplorerende aktivitet og prestasjon, men at eksperter primært tilpasser og timer den visuelle eksploreringen til situasjonen. Forskjellige typer visuell eksplorering ble identifisert og det ble antatt at disse er knyttet til ulike funksjoner, så som å oppfatte informasjon nært eller lengre unna. En rekke ulike faktorer knyttet til oppgave og omgivelser ser også ut til å påvirke persepsjon og disse bør tas hensyn til i trening og i framtidige studier. Det er noe støtte for at visuell eksplorering og persepsjon kan utvikles gjennom mental forestillingstrening, selv for spillere som befinner seg på et høyt prestasjonsnivå.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage