Trenerens betydning for å takle utenomsportslig stress

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Perception of and coping with organizational and media stress in elite sport: does the coach matter?

Formål

Dagens eliteutøvere bør være best mulig forberedt på alle typer stress som er relatert til deltakelse i konkurranser og spill på høyeste nivå. Organisasjonsstress og mediestress kommer i tillegg til det som blir utløst ved deltakelse i viktige konkurranser og mer personlig stress knyttet til egne forventninger.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage