Pelvic floor muscle function in relation to pelvic pain and sexual dysfunction in first time pregnant women

Seksuell dysfunksjon hos førstegangsfødende kvinner

-

Formell tittel

Pelvic floor muscle function in relation to pelvic pain and sexual dysfunction in first time pregnant women

Formål

Bekkenbunnsmuskulaturen i relasjon til smerter i bekkenbunnen og seksuell dysfunksjon. Effekt av intensiv og veiledet bekkenbunnstrening for smerter og seksuell dysfunksjon.

Prosjektbeskrivelse

Datainnsamlingen til prosjektet er gjennomført på Akershus Universitetssykehus og undersøkelsene er gjort av to fysioterapeuter og to gynekologer. Undersøkelsene var måling av styrke i bekkenbunnsmuskulaturen og vaginal ultralyd gjennom svangerskapet og til 1 år etter fødsel. Kvinnene har svart på elektroniske spørreskjemaer i samme tidsperiode, i tillegg til spørsmål fra før graviditeten. Kvinnene ble randomisert til enten bekkenbunnstrening eller kontroll gruppe i uke 6 etter fødsel. Treningsgruppen skulle følge veiledet bekkenbunnstrening over 4 mnd, kontroll gruppen mottar standard informasjon fra sykehuset.