Påvirker treningsstatusen til muskulaturen det maksimale oksygenopptaket?

Ved helkroppsarbeid overstiger muskulaturens evne til å forbruke oksygen den faktiske oksygenleveransen. Muskulaturen har altså en metabolsk reservekapasitet til å forbruke oksygen og dermed mener flere forskere at muskulaturens treningsstatus ikke begrenser det maksimale oksygenopptaket. Likevel resulterer utholdenhetstrening i at muskulaturen får flere mitokondrier og et mer utviklet blodårenettverk. Dette kan skyldes at disse tilpasningene er mer avgjørende for utholdenheten enn det maksimale oksygenopptaket. Likevel er det vist at ratioen mellom det maksimale oksygenopptaket målt ved bruk av en liten muskelmasse som ikke er begrenset av oksygenleveransen (ett-beins kneekstensjon) og helkroppsarbeid er tilsvarende for godt utholdenhetstrente og utrente. Dette kan tyde på at de muskulære tilpasningene ved utholdenhetstrening likevel har en betydning for utvikling av det maksimale oksygenopptaket.

-

Formell tittel

Betydningen av muskulaturens oksidative kapasitet for oksygenleveranse og oksygenopptak

Formål

I dette prosjektet skal vi undersøke i hvilken grad treningsstatusen til muskulaturen har betydning for det maksimale oksygenopptaket i arbeidsformer som stiller krav til ulik mengde aktiv muskelmasse

Prosjektbeskrivelse

Forskningsprosjektene i dette PhD prosjektet vil manipulere treningsstatusen til muskulaturen og systemisk oksygenleveranse ved hjelp av henholdsvis utholdenhetstrening og flebotomi (tapping av blod). Det gjennomføres blant annet målinger av ikke invasivt (over lungene) og invasivt (kateter i blodårer) oksygenopptak på submaksimale og maksimale arbeidsbelastninger

Resultat

Prosjektet er i startfasen