Physical Activity in Childhood Cancer Survivors (PACCS)

Barn som blir diagnostisert med kreft i dag har god prognose for overlevelse, men risikoen for å utvikle såkalte seneffekter fra kreftbehandling er imidlertid stor. Fysisk aktivitet kan potensielt redusere eller forsinke mange vanlige seneffekter i denne befolkningsgruppen. Nivåer av fysisk aktivitet og fysisk form er ikke godt undersøkt blant barnekreftoverlevere, og det er målet vårt i PACCS-prosjektet.

-

Formell tittel

Physical Activity in Childhood Cancer Survivors

Formål

Formålene i mitt PhD-prosjekt er:
1.    Å undersøke assosiasjonen mellom objektivt målt intensiteter
       av fysisk aktivitet og kardiometabolsk risiko blant unge
       barnekreftoverlevere. 
2.    Å undersøke om det er forskjeller mellom barnekreftoverlevere
       og friske kontroller med hensyn til assosiasjoner mellom fysisk
       aktivitet, kardiorespiratorisk form og metabolsk risiko.
3.    Å underøke om fysisk aktivitet er assosiert med metabolsk risiko
       uavhengig av kardiorespiratorisk form blant
       barnekreftoverlevere.

Prosjektbeskrivelse

PACCS-prosjektet består av fire arbeidspakker, hvor målene er som følger:
1.         Undersøke nivåer av fysisk aktivitet
2.         Undersøke nivåer av fysisk form
3.         Identifisere barrierer og fasilitatorer av fysisk aktivitet
4.         Teste gjennomførbarheten av en fysisk aktivitetsintervensjon

Mitt PhD-prosjekt er en understudie av arbeidspakke 2, og bakgrunnen for mitt prosjekt er at metabolske forstyrrelser er framhevet som viktige seneffekter, som gir barnekreftoverleverne økt risiko for kardiovaskulær sykdom og dødelighet i voksen alder. I mitt PhD-prosjekt vil jeg derfor undersøke fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form i relasjon til metabolsk risiko hos unge barnekreftoverlevere (i alderen 9-18 år) og sammenligne resultatene med en kontrollgruppe som er matchet på alder og kjønn