Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten

-

Formell tittel

Organized sports in the lives of young people: Towards a more inclusive or exclusive arena for organized youth sports?

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke bredt hvordan den organiserte idretten inkluderer og ekskluderer ungdom.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har en første og en andre del.

Første del av prosjektet tar utgangspunkt i Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018. Med både kvantitative og kvalitative data søker vi svar på i hvilken grad ungdommer opplever at de blir presset ut av idretten kontra å slutte fordi de ønsker å bruke tiden på andre ting. Vi undersøker også forskjeller i frafallsmekanismer mellom ungdommer med ressurssterke og ressurssvake foreldre.

Denne delen av prosjektet gir oss mer systematisert kunnskap om frafallet i ungdomsidretten og hvor mye av dette frafallet som er problematisk. Vi har publisert én artikkel i et internasjonalt forskningstidsskrift, én artikkel er sendt inn til vurdering, og vi har holdt presentasjoner på tre internasjonale forskningskonferanser.

I andre del av prosjektet ser vi nærmere på hvordan både ungdom og foreldre opplever å være en del av idretten. Vi intervjuer foreldre med ulik sosial bakgrunn om hva som er krevende og hva som er fint med å følge opp barnas idrettsdeltakelse. I tillegg undersøker vi hvilke motivasjoner ungdommer med ulik sosial bakgrunn har for å være med i idrett.

Dette vil gi gi oss mer inngående kunnskap om hvordan idretten oppleves likt og forskjellig i ulike samfunnslag og hvordan man kan minke sosiale forskjeller i ungdomsidretten. Vi holder på å gjennomføre intervjuer og har foreløpig presentert resultater fra prosjektet på én internasjonal forskningskonferanse.

Prosjektet er delvis finansiert av midler fra Norges idrettsforbund.

Samarbeidspartnere: Ungdomsforskningsgruppa ved NOVA, Norges idrettsforbund

Resultat

Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.

Persson, M.; Espedalen, L. E.; Stefansen, K.; Strandbu, Å. (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved? Education and Society