Inkludering og ekskludering i ungdomsidretten

-

Formell tittel

Organized sports in the lives of young people: Towards a more inclusive or exclusive arena for organized youth sports?

Formål

Prosjektet undersøker hvilken posisjon den organiserte idretten har i norske ungdommers liv med et mål om å forstå sentrale inkluderings-/ekskluderingsmekanismer. 

Prosjektbeskrivelse

Første del av prosjektet tar utgangspunkt i Ung i Oslo-undersøkelsene fra 2015 og 2018. Med både kvantitative og kvalitative data undersøker vi hva ungdommer fra ulike samfunnsgrupper selv anser som de viktigste årsakene til at de sluttet med idrett og i hvilken grad disse årsakene ligger i idretten eller i andre deler av ungdommenes liv. Videre undersøker vi sosiale forskjeller i idrettsaktive ungdommers grunner for å drive med idrett.  

I andre del av prosjektet vil vi se nærmere på ressurskravene foreldre til idrettsungdommene opplever. Dette gjelder både krav og forventninger til foreldre om å støtte opp økonomisk og krav om å bidra med andre ressurser, eksempelvis kjøring og henting, være trenere og sitte i styre og stell. I denne delen av prosjektet gjør vi intervjuer med foreldre med ulik sosial bakgrunn i ulike idretter og undersøker forskjeller og likheter rundt opplevelsen av å være forelder til idrettsaktiv ungdom.

Prosjektet er delvis finansiert av midler fra Norges idrettsforbund.

Samarbeidspartnere: Ungdomsforskningsgruppa ved NOVA, Norges idrettsforbund

Resultat

Vi vil presentere resultatene fra prosjektet på utvalgte arrangementer etter avtale med NIF, andre relevante nasjonale idrettskonferanser samt nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.