Norsk idrett under 2.verdenskrig

Matti Goksøyr
prosjektmedarbeider

Finn Olstad
prosjektmedarbeider

Formell tittel

Norsk idrett under 2.verdenskrig

Formål

Å granske hva som skjedde med norsk idrett under den tyske okkupasjonen av Norge under den 2.verdenskrig.

Prosjektbeskrivelse

Norsk idretts reaksjon på den tyske og nazistiske maktovertakelsen var å etablere 'Idrettsfronten' for å boikotte all idrett i regi av okkupanter og kollaboratører. Denne 'Idrettsstreiken' var nærmest total og svært vellykket. Den var også enestående blant okkuperte land i Europa.

Resultat

Bok, utgitt oktober 2017: Matti Goksøyr og Finn Olstad ved Seksjon for kultur og samfunn: Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945. Oslo: Aschehoug forlag, 2017.