Norsk idrett og 2. verdenskrig

-

Formell tittel

Norsk idrett og 2. verdenskrig

Formål

Å undersøke norsk idretts handlinger og rolle under 2.verdenskrig. Hvordan fungerte idrettsstreiken? Hvilke roller spilte idretten under tysk okkupasjon? Hvordan står de norske holdningene i et internasjonalt perspektiv?

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil ta for seg ulike sider ved den norske idrettens opptreden under 2. verdenskrig. Det vil undersøke oppslutning om idrettsstreiken og idrettsorganisasjonenes politikk. Det vil sette den norske idrettsstreiken inn i et internasjonalt perspektiv; var Norge det eneste land med en idrettsboikott? Det vil undersøke de internasjonale særforbundenes politikk overfor den norske idrettsmotstanden og nazistene. Og det vil studere ettervirkningene av idrettsstreiken; hvordan fungerte idrettens eget landssvikoppgjør?